Hinnakalkulaatori kasutamine

Hinnakalkulaatori kasutamiseks peavad eelnevalt teada olema vajalikud algandmed. Sõltuvalt arvutatavast materjalist on need erinevad ning seetõttu on arvutuse käigu  mõistetavamaks tegemiseks toodud juhised materjalide kaupa eraldi.

I.  TERMOVAHT

Hoone või selle osa soojustamiseks vajaliku materjalikoguse ning maksumuse arvutamine  kalkulaatori abil toimub konstruktiivelementide, valdavalt seinte kaupa.

Kõigepealt kantakse  kalkulaatori vastavatesse akendesse ühe seina andmed, seejäre klikitakse klahvil „arvuta“ ning tulemuseks on esimese seina soojustamiseks vajalik materjalikogus ning soojustamise maksumus. Seejärel korratakse operatsiooni teise, kolmanda ja neljanda seina osas. Kalkulaator summeerib automaatselt saadud tulemi.

Arvutamiseks on vaja omada järgmisi algandmeid:

 • Soojustatava seina kõrgus meetrites
 • Soojustatava seina pikkus meetrites
 • Seinas olevate, soojustamisele mittekuuluvate avade ( uksed, aknad) pindala ruutmeetrites.
 • Seinas oleva õhutühemiku laius meetrites ( näiteks 5cm laiuse tühemiku korral kantskse vastavasse     lahtrisse arv 0,05)

Arvutuse käik:

 1. Klikkige aknas „materjal“  nimetusele- termovaht
 2. Kandke lahtrisse „ kõrgus“ seina kõrgus
 3. Kandke lahtrisse „pikkus“ seina pikkus
 4. Kandke lahtrisse „avad“ seinas olevate akende ja uste pindala. Kui avad puuduvad, kandke lahtrisse arv 0.
 5. Kandke lahtrisse „paksus“ seinas oleva õhutühemiku laius
 6. Klikkige klahvil „arvuta“.

Aknasse „maht“ ilmub antud seina soojustamiseks vajaliku termovahu kogus kuupmeetrites ning antud seina soojustamise maksumus Eurodes.

Klikkige klahvil „lisa sein“ ning korrake eeltoodud operatsiooni, kuni on saadud tulem kõikide soojsutatavate seinte osas.

Arvutada saab ka sel viisil, et sisestate kõikide soojsutatavate seinte andmed ning seejärel klikite klahvil „arvuta“, tulemus on sama.

II.  POLÜURETAANVAHUD

Polüuretaanvahtude osas toimub arvutus analoogselt termovahu mahtude arvutusega

Algandmed seinte ning seinas olevate avade osas on samad, mis termovahu korral.

Erinevus seisneb üksnes selles, et aknas „materjal“ tuleb valida kas avatud või – suletud pooridega polüuretaanvaht ning  lahtrisse „paksus“ tuleb kanda pinnale paigaldatavavahukihi paksus meetrites.

III.  PUISTEVILL

Puistevill paigaldatakse reeglina laepealsetele. Arvutuse teostamiseks on vajalikud järgmised algandmed:

 • Soojustatava pinna laius meetrites
 • Soojustatava pinna pikkus meetrites
 • Soojustamisele mittekuuluvate pindade ( korstnajalad, ventilatsioonisahtid, seadmed jms.) suurus ruutmeetrites
 • Paigaldatava puistevilla kihi paksus meetrites

Arvutuse käik:

 1. Klikkige  lahtris „materjal“ nimetusele- puistevill
 2. Kandke lahtrisse „kõrgus“ soojustatava pinna laius meetrites
 3. Kandke lahtrisse „pikkus“ soojustatava pinna pikkus meetrites
 4. Kandke lahtrisse „avad“ soojustamiseke mittekuuluvate pindade suurus ruutmeetrites
 5. Kandke lahtrisse „paksus“ paigaldatava villakihi paksus meetrites
 6. Klikkiga klahvil „arvuta“.

Tulemuseks on soojustamiseks vajalik puistevilla kogus kuupmeetrites ning soojustamise maksumus.