Dokumendid sp-pur

Füüsikalised omadused – suletud pooridega PUR

Omadus Mõõtühik Suurus
Mahu mass ρ kg/m3 35 – 40
Deklareeritud soojusjuhtivuse koefitsient λD W/m.K 0,022
Lühiajaline niiskusimavus Wp kg/m2 0,05
Veeauru juhtivus μ 80-180
Süttivusklass E- euro (B – s1,d0 (EN13823))
Suletud poore 90%-95%

majaÖkoloogilised omadused

Heksafluoratsetoonid (HFA) Ei ole
Fluorosüsivesinikud (HFC) Ei ole
Lakkide orgaanilised ühendid Ei ole
Formaldehüüd Ei ole