Dokumendid pv

Tehnilised Andmed

Väärtus Loft Guard Premium SUPERCUBE II
Soojusjuhtivustegur λ(W/mK) 0,042 0,044
Tihedus kg/m2 15 13
Tulekindlus A1 (mittepõlev) A1 (mittepõlev)
Paigaldusjärgne vajumine on 5% 5%
Sertifikaadid (pdf):

Puistevilla kihi paksus ja paigaldamine

Vähendamaks soojuskadusid läbi välispiirete on kehtestatud soojusjuhtivuse standardid

hoonete välispiiretele ruumi temperatuuril 22° C

Soojusjuhtivuse standard hoonete välispiiretele ruumi temperatuuril 22° C [W/(m2*K)]:

Standard on soovituslik, alati võib rohkem soojustada.

puistevill2

Mitteköetava pööningu põrand = 0,12
Katuslagi = 0,20
Põrand pinnasel = 0,20
Põrand välisõhu kohal = 0,16
Välissein kaaluga alla 100 kg/m2 = 0,16
Välissein kaaluga üle 100 kg/m2 = 0,20