Kuidas veenduda, et kogu seinatühemik on täidetud?

Augud puuritakse seina 1 m sammuga nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Operaator teab täpselt, millal 1 m seinatühemik täitub. Järgmisesse auku paigaldatud märgisti näitab, millal tuleb pritsimine sinna üle viia. Niiviisi, pritsides Termovahtu aukude kaudu seinatühemikesse, soojustatakse kogu sein mõne tunniga. Lisaks sellele teostavad meie töötajad Teie soovil ka seina täitmise kvaliteedi ekspertiiskontrolli, s.t. puurivad augud, millest saab kontrollida vahu olemasolu konkreetses kohas, et Teil ei jääks seinatühemike täielikus täitumises mingit kahtlust. Niisuguse kontrolli eest täiendavalt tasuda ei tule.