Miks on tühja õhuvahega sein külm?

Seina tühjas õhuvahes olev õhk, mis on seina sisemise osa mõjul soojenenud, tõuseb üles. Selle asemele aga tuleb erinevate hõredate kohtade kaudu altpoolt sisse tungiv külm õhk. Katusealusesse ruumi tõusnud soe õhk viib erinevate pragude kaudu ruumidest välja umbes 80 protsenti seinte kaudu kaduvast soojusest. Soe õhk, mis pole veel jõudnud katusealuse kaudu hoonest väljuda, puutub kokku külma välismüüritisega ja langeb jahtudes allpoole, kuni kokkupuutes seina sisemise osaga taas soojeneb. Niisugune konvektsiooniring põhjustab umbes 20 protsenti seintekaudsetest soojuskadudest. Selle „korstna” kaudu läheb soojus hoonest välja palju kiiremini kui inimesed seda ette kujutavad.